TEIT bemutatása

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás

slide_item_01

A szervezet alapító okiratában kezdetekben Bács-Kiskun megye részéről hét, Tolna megye részéről hat település önkormányzata fejezte ki együttműködési szándékát. Paks városa éveken keresztül teljes jogú tagja volt a szervezetnek azzal a különbséggel, hogy az erőműhöz kapcsolódó közigazgatási, hatósági rendszere miatt pénzügyeit külön rendezte. 2004-től viszont rendes tagja lett a TEIT-nek az egységesebb fellépés miatt. Az erőmű körüli 12 km-es körzetben lévő települések lakóinak száma kb. 60.000.

A TEIT részletesen kidolgozott működési rend szerint tevékenykedik. Központja Kalocsa város önkormányzati hivatala. A tízéves születésnapra 2002-ben a Paksi Atomerőmű Rt-vel közösen Kalocsán kiépült egy Látogató Központ, amely azóta a TEIT irodájaként is funkcionál. Általában kéthavonta ülésezik a TEIT, de indokolt esetben rendkívüli ülést is tart. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. egy-egy képviselője tanácskozási joggal minden társulási ülés állandó meghívottja és résztvevője.

Mint az a társulás nevéből is kiderül, munkáját két fő momentum jellemzi. Egyrészt ellenőrzési tevékenységet végez, másrészt szorosan együttműködik az atomerőművel az információk cseréjében. Ez a tevékenység a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának a megépítésével és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft (RHK. Kft) megalakulásával a hulladékkezelés területére is kiterjed. Célja nem az erőművel és a nukleáris iparral való szembehelyezkedés, hanem az őszinte párbeszéd és együttműködés megteremtése és fenntartása, a kölcsönös bizalom továbbépítése, a biztonságos működés feltételeinek a megteremtése.