Információs tevékenység

A TEIT egyik legfontosabb feladata az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységéről, a nukleáris létesítményekkel kapcsolatosan folyamatosan informálja a lakosságot, mely munka főbb momentumai a következők:

• A TEIT tagönkormányzatok lehetővé teszik a személyes találkozásokat, lakossági fórumok, falunapok keretében, amelyhez időt, helyet, megfelelő hírverést biztosítanak. Elősegíti és megszervezi az erőmű, valamint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának látogatását személyes élményszerzés céljából a különböző szervezeteknek (iskoláknak, kluboknak, nagyobb cégeknek, intézményeknek stb.).
• A TEIT teszi lehetővé, hogy az erőmű és az RHK Kft. megjelenhessen az önkormányzati tulajdonú regionális és helyi sajtóban, a helyi rádiókban, televíziókban és egyéb kiadványaikban.
• A TEIT rendszeresen ad ki lakossági tájékoztató anyagokat (TEIT Hírek), amelyeket minden háztartásba eljuttatnak és azon a TEIT valamint a nukleáris partnerek működéséről és egy adott időszak fontosabb eseményeiről adnak számot.
• A TEIT működtet egy lakossági irodát, Kalocsa Kossuth L. u. 50. szám alatt ahol a nukleáris ipar iránt érdeklődők minden tájékoztatást megkapnak.