Ellenőrzési tevékenység

A társulás ellenőrző bizottságot alakít, akik bejuthatnak az általuk megjelölt objektumokba, betekinthetnek a kapcsolódó dokumentumokba. Ehhez való jogukat külön megállapodás rögzíti. Az erőmű csúcstechnikával üzemeltetett sugárvédelmi környezetellenőrző rendszerének mérési adatait havi rendszerességgel kérés nélkül megkapják, összevethetik a párhuzamos hatósági mérések eredményeivel, illetve saját méréseikkel. Az erőmű szakmai és műszaki technikai segítségével, valamint a polgári védelmi szervekkel együttműködve a TEIT saját mérőhálózatot épített ki.

Ennek legfontosabb elemei a következők:

• A 13 helyre telepített termolumineszcens dózismérő, amelyhez hasonló rendszert működtet az erőmű is.
• A Bátya községben létrehozott “vizes labor”, ahol felszíni és talajvizek, csapadékvizek korrekt aktivitásmérése valósítható meg.
• Gerjen település Önkormányzata korszerű a Gamma Rt. által gyártott környezeti háttérsugárzásmérő rendszert üzemeltet.