Híreink

Online közmeghallgatás

Tisztelt Lakosok!

Felhívjuk Tisztelt Lakosaink figyelmét az alábbi rendhagyó módon történő közmeghallgatás eseményére.

A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) jelen eseménnyel a www.teit.hu weboldalán az alábbi napirendi pontokhoz kapcsolódóan dokumentációkat jelenít meg.

Napirendi pontok:

  • A TEIT 2020 évében végzett munkájával kapcsolatos elnöki beszámoló

Előterjesztő: Dr. Filvig Géza, társulás elnöke  – letölthető itt

  • Az RHK Kft. 2020 évi, KKÁT üzemeltetését érintő közérthető szakmai beszámolója

Előterjesztő: Dr. Kereki Ferenc, ügyvezető igazgató – letölthető itt

Lakosainknak a közmeghallgatás tárgyával kapcsolatosan lehetősége nyílik az esetleges kérdések feltevésére, 2020. december 4. és december 11. között.

Kérdéseiket, véleményeiket írásban megküldhetik elektronikusan az titkarsag@kalocsa.hu e-mail címre, valamint postai úton a TEIT-nek címezve 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.  posta címre. A kérdések megválaszolásáról, azok beérkezését követő 15 napon belül gondoskodunk. Kérjük, hogy a kérdés(ek) feltevésével élni kívánó érdeklődő Lakosok jelöljék meg, hogy mely napirendi ponthoz, vagy mely Szervezethez (TEIT és/vagy RHK Kft.) intézik a kérdésüket.
Együttműködésüket és bizalmukat megköszönve,

 

Dr. Filvig Géza
társulás elnöke