Híreink

Szakmai Tanulmányút Szlovéniában

A TEIT az idei évben a hazánkkal szomszédos Szlovéniát választotta szakmai tanulmányútjának célpontjául. A döntés földrajzi közelségen kívül annak is köszönhető, hogy Szlovénia Magyarországhoz hasonlóan hosszú évtizedek óta elkötelezett az atomenergia alkalmazása mellett és hazánkhoz hasonlóan a jövőben is támaszkodni kíván erre az alacsony szén-dioxid kibocsátású energiaforrásra.

A TEIT küldöttségének szakmai programja a Krskoi atomerőműben kezdődött. A látogatás első részében a polgármesterek előadást hallgattak meg az atomerőmű működéséről. Az 1983-tól üzemelő közel 700 MW-os teljesítményű atomerőmű közel 40 százalékát biztosítja a szlovén villamosenergia-termelésnek. Elmondható, hogy hazánkhoz hasonlóan egyik legfontosabb láncszem az ország villamosenergia-ellátásában. Az elmúlt évtizedben biztonság- és teljesítménynövelő programot hajtottak végre, amely jó alapot biztosít az atomerőmű üzemidő-hosszabbítási programjának megvalósításához. A tervek szerint az amerikai Westinghouse típusú blokk üzemidejét – a paksi blokkokéhoz hasonlóan – további 20 évvel kívánják meghosszabbítani. A jelenlegi erőmű így 2043-ig biztosítaná a szlovén termelés jelentős hányadát.

Jelenleg az egyik legnagyobb projektjük a kiégett kazetták átmeneti tárolójának megépítése, amelynek az erőmű területén történő munkálatait megtekintették a küldöttség tagjai a helyszínen. Az előadást követően üzemi területi látogatás következett, amelyen a polgármesterek megtekintették az erőmű turbinacsarnokát, az alállomást és a hűtővíz felhasználást a Száva folyó partján.

A TEIT tagjai személyesen meggyőződhettek arról, hogy a Krskoban is szigorú előírások betartása mellett nagyon magasszintű biztonsági normák szerint üzemeltetik az atomerőművet. Feltűnő volt az erőműben tapasztalható rend és tisztaság, ami szintén a felelős és gondos üzemeltetésre utal.

Fontos kiemelni, hogy Szlovénia szintén új atomerőmű építésben gondolkodik. A jelenleg üzemelő erőmű pótlását új reaktorblokk megépítésével és beüzemelésével kívánják biztosítani.

Érdekesség, hogy az erőmű fele-fele arányban horvát és szlovén tulajdonban. Így ennek megfelelően közösen osztoznak a termelésen és a felmerülő költségeken is.

A küldöttség az atomerőművet követően látogatást tett a Brezice-i vízerőműben. A Száva folyón felépített 5 vízerőmű fontos eleme Szlovénia megújuló energiaforrású villamosenergia-termelésének. Az vízerőmű megépítését bemutató képsorozat megtekintését követően a TEIT vezetői üzemlátogatáson megtekintették az erőmű üzemiterületét, ahol megtudták. hogy a vízerőművek fontos szerepet játszanak az atomerőmű hűtővízének folyamatos, zavartalan biztosításában is.

A küldöttséget fogadta Miran Stanko, Krsko polgármestere, aki részletesen ismertette az önkormányzat működését és beszámolt az atomerőművel hosszúideje fennálló együttműködésről is. Krsko több évtizede együtt él az atomenergiával. Az atomerőmű a legnagyobb foglalkoztató a térségben és az erőműhöz kapcsolódó egyéb vállalkozások száma is jelentős. Az atomerőműtől befolyó éves 9 millió euró jó lehetőséget biztosít a városban megvalósított fejlesztésekhez.

Az atomenergiával való békés egymás mellett élés bizonyítéka, hogy a Krsko melletti Vrbina településen tervezi az ország megépíteni a kis és közepes aktivitású végleges radioaktív hulladéktárolót.

A tároló megépítésének részleteiről Sandi Virsek a radioaktív hulladékok kezeléséért felelős Ügynökség az ARAO vezetője beszélt, aki elmondta, hogy a felszín közeli, vasbeton siló felépítésű tárolót 2023-ra tervezik megépíteni. Jelenleg az engedélyezési folyamat tart és reményei szerint az idei évben megkezdődhetnek a munkálatok.

A TEIT tagjai látogatást tettek az ARAO Ljubljana melletti radioaktív hulladéktárolójában is. A létesítményben tárolják az országban keletkező kis és közepes aktivitású intézményi hulladékot. A hulladék fő keletkezési helyei az ipar, a gyógyászati alkalmazások és az oktatás egyes területei.

A küldöttség tagjai egyéni védőeszközök felvételét követően látogatást tett a tároló épületében.

A TEIT delegációjának lehetősége nyílt az „Energia Világa” interaktív látogatóközpontjának a megtekintésére is. A Központban nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy bemutassák az egyes villamosenergia-termelési módozatok előnyeit és hátrányait. A látogatók interaktív eszközök segítségével játékos módon ismerkedhetnek meg az energia világával.

A szlovén tanulmányút jó lehetőséget biztosított a TEIT polgármesterei számára, hogy összehasonlítsák a magyar gyakorlatot a szlovénnel. A látogatás megerősítette a résztvevőket abban, hogy az atomenergia alkalmazása a jövőben is fontos eleme lesz a villamosenergia termelésnek több európai ország életében, mint például Szlovénia és Magyarország esetében is.