Híreink

Tisztújító ülést tartott a TEIT

Tisztújító ülést tartott a TEIT – dr. Filvig Gézát választották elnöknek

Az 1992 óta működő, ma már tizenhat település tagságával működő Társadalmi Ellenőrző és Információs Területfejlesztési Társulás október 28-án tartotta tisztújító ülését.Az október 13-án lezajlott önkormányzati választások több településen változást hoztak a polgármester személyében, így a társulás munkájában az előzőekhez képest hat új polgármester vesz részt a következő öt évben. A személyi változások miatt szükségessé vált új elnököt és Pénzügyi Bizottságot választani.Gáncs István – Tengelic polgármestere – alelnök  az új tagok számára tájékoztatásul elmondta, hogy az immár 27 éve működő társulás feladata egyrészt, hogy tájékoztassák a településeiken élő mintegy hatvanötezer embert mindazokról az információkról, melyek egy ilyen nukleáris létesítmény működésével kapcsolatosak, s melyek az embereket érdeklik a kölcsönös bizalom erősítése érdekében. Érdekszövetség, melynek annak érdekében jól kell működni, hogy mindenki minél több anyagi forrást tudjon biztosítani a településnek, ahol él. Úgy fogalmazott, hogy nehéz időszakon van túl a társulás, de úgy véli, ezen sikeresen túljutottak és a 2019-ben az erőművel megkötött szerződés biztosítja a társulás hosszú távú jövőjét.

Ezután tette meg a javaslatot, s az elnöki posztra Kalocsa polgármesterét, dr. Filvig Gézát javasolta, aki ezt követően röviden bemutatkozott, ismertette eddigi szakmai és közéleti tevékenységét. Elmondta, hogy legjobb tudása szerint szeretné munkáját végezni, a bevált hagyományokat, mechanizmusokat tovább szeretné vinni. Kiemelt időszak előtt állunk – fogalmazott –, és a Paks II beruházás hangulatát nagyban befolyásolja, hogy a meglévő létesítményről mi az itt élő emberek véleménye. Ebben az időszakban még nagyobb a társulás feladata és felelőssége a hangulati oldal megteremtésében.

A bemutatkozás után  a társulás tagjai a következő ötéves ciklusra a társulás elnökének egyhangúlag Kalocsa polgármesterét, dr. Filvig Gézát választották. Gáncs Istvánt pedig szintén egyhangúlag megerősítették alelnöki pozíciójában.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjait is megválasztották: elnöknek Bedi Gyula uszódi, tagoknak Fekete Csaba bátyai és Romhányi Károly gerjeni polgármestert.

Az ülésen ezt követően bemutatkoztak a települések újonnan megválasztott polgármesterei is.

A tagok következőkben meghallgatták Gáncs István alelnök tájékoztatóját a szervezet tervezett kül- és belföldi szakmai útjairól, valamint Koch István TEIT-titkár tájékoztatóját az MVM Paksi Atomerőmű kéréseiről, az aktuális feladatokról, szerződéskötésekről.

Az ülés végén dr. Filvig Géza elnök bejelentette, hogy elégedett az eddigi TEIT-titkár munkájával, és továbbra is ezt a feladatot Koch István látja el.

A társulás következő ülése november 18-án lesz.